Milankovičovy cykly

Existují tři hlavní Milankovičovy cykly, z nichž každý trvá jinou dobu:

1. Cyklus excentricity: Oběžná dráha planety mění v průběhu tohoto cyklu svůj tvar. Ten může být buď téměř kruhový, nebo výrazně eliptický (protažený). Tento cyklus ovlivňuje celkové množství slunečního světla dopadajícího na planetu a společně s precesí a měnícím se náklonem osy ovlivňuje také velikost rozdílu mezi jednotlivými ročními obdobími.

2. Cyklus precese: Síly, kterými působí Slunce na rovníkové vyboulení planet, způsobí pomalé kolébání jejich rotační osy, jakoby po plášti kužele. Tyto cykly mají vliv na to, jaká polokoule je nakloněna ke Slunci v jednotlivých místech oběžné dráhy.

3. Cyklus náklonu osy: Úhel náklonu osy otáčení planety se může měnit. Když je osa planety kolmá na rovinu oběžné dráhy, nestřídají se na ní roční období. Když je nakloněna vůči této rovině nejvíce, tak jsou rozdíly mezi ročními obdobími nejvýraznější.